Läxhjälp på nätet

Förutom att anordna privatundervisning och mattekurser i grupp har vi även en vision om att kunna erbjuda gratis läxhjälp på internet. Vi förverkligade idén genom att starta upp hemsidan läxhjälp.nu

Målet med läxhjälp.nu är att vara ett hjälpmedel och redskap för att klara av skolans läxor. På sidan finns det guider och tips till hur man srkiver olika typer av arbeten, som t.ex. labbrappoter och debattartiklar osvv. Man kan även räkna ut sitt betygssnitt (både för gymnasiet och för högstadiet), ladda ner tidigare nationella prov och mycket annat! Hemsidan är under ständig förbättring, men redan idag finns mängder med matnyttighter.